Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
620-23
Zarządzenia Prezydenta
2023-08-18
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Frycza Modrzewskiego 1 stanowiącej własność Miasta Słupska.
Przetargi
2023-08-18
„Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 15 „Kolorowy Wiatraczek” w Słupsku”
Przetargi
2023-08-18
622-23
Zarządzenia Prezydenta
2023-08-18
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 2 w Słupsku
Dokumenty
2023-08-18
306
Interpelacje Radnych
2023-08-17
304
Interpelacje Radnych
2023-08-17
Nabór uwag - 19a KULTURA (2023)
Dokumenty
2023-08-17
Nabór uwag w trybie pozakonkursowym 19a
Dokumenty
2023-08-17
Tryb pozakonkursowy art. 19a
Dokumenty
2023-08-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:„utworzenia punktu zbierania i przeładunku odpadów oraz uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych na terenie dz nr 706 i 707 obr 22 Słupsk
Dokumenty
2023-08-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa mroźni składowej z zapleczem socjalno-biurowym i częścią techniczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego na dz. nr 254/13 i 254/14 obr. 22 Miasta Słupska
Dokumenty
2023-08-17
Zawiadomienie stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa mroźni składowej z zapleczem socjalno-biurowym i częścią techniczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji dz. nr 254/13 i 254/14 obr.22 Słupsk
Dokumenty
2023-08-17
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Dokumenty
2023-08-17
Kontrola przeprowadzona w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za miesiąc czerwiec 2023 r.
Kontrole
2023-08-17
nabór uwag dotyczących realizacji zadania publicznego w trybie 19a - Kultura
Ogłoszenia
2023-08-17
610-23
Zarządzenia Prezydenta
2023-08-17
Wzory zgłoszeń dla kandydatów na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Dokumenty
2023-08-17
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Jana Kilińskiego 48-49 stanowiącej własność Miasta Słupska.
Przetargi
2023-08-17
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Ludwika Solskiego 2 stanowiącej własność Miasta Słupska.
Przetargi
2023-08-17

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek