Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
732-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-12
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Ogłoszenia
2022-12-12
932-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-12
931-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-12
Informacja Publiczna dotycząca postępowań w zakresie roszczeń planistycznych
Dokumenty
2022-12-12
929-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-12
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Adama Mickiewicza 20 – Zygmunta Krasińskiego 11.
Przetargi
2022-12-12
896-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-12
883-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-09
921-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-09
920-22
Kontrole
2022-12-09
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2023 rok
Dokumenty
2022-12-09
926-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-09
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2023 rok
Ogłoszenia
2022-12-09
925-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-09
927-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-09
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu na rok 2023
Dokumenty
2022-12-09
Świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, wystawienia karty zgonu oraz ustalenia przyczyny zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Słupska
Ogłoszenia
2022-12-09
922-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-09
923-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-12-09

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek