Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
740-22
Interpelacje Radnych
2022-10-03
XLIX/722/22
Uchwały Rady Miejskiej
2022-10-03
XLIX/720/22
Uchwały Rady Miejskiej
2022-10-03
XLIX/721/22
Uchwały Rady Miejskiej
2022-10-03
XLIX/715/22
Uchwały Rady Miejskiej
2022-10-03
XLIX/714/22
Uchwały Rady Miejskiej
2022-10-03
inicjatywa odbywatelska w sprawie uchylenia uchwały Nr LXII/837/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wzniesienia repliki Krzyża stojącego na Giewoncie
Dokumenty
2022-10-03
738-2022
Zarządzenia Prezydenta
2022-10-03
Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. cen zakupu energii elektrycznej oraz energii cieplnej
Dokumenty
2022-10-03
739-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-10-03
732-22
Interpelacje Radnych
2022-10-03
wyniki zapytania ofertowego dotyczącego specjalistycznych usług terapeutycznych
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku
2022-10-03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z zakresu gospodarki odpadami dla „Zbieranie i Transport Odpadów – Elektronikzbiór Janusz Jaskuła”
Dokumenty
2022-09-30
Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatora Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025”
Ogłoszenia
2022-09-30
736-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-09-30
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ulicy Adama Mickiewicza 20 – Zygmunta Krasińskiego 11.
Przetargi
2022-09-30
Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. kar umownych, rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego
Dokumenty
2022-09-30
Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Stowarzyszeniu "GRYF SŁUPSK" w Słupsku
Kontrole
2022-09-30
697-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-09-30
Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Stowarzyszeniu MONAR - Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku
Kontrole
2022-09-30

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek