Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Otwarty konkurs ofert - Wolontariat 2024
Ogłoszenia
2024-01-12
28-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-01-12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania publicznego w obszarze polityki społecznej z zakresu opieki paliatywnej w latach 2024-2025.
Ogłoszenia
2024-01-12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania publicznego w obszarze polityki społecznej z zakresu pomocy żywnościowej w latach 2024-2025.
Ogłoszenia
2024-01-12
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego
Ogłoszenia
2024-01-12
Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica
Dokumenty
2024-01-12
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 26 stanowiącej własność Miasta Słupska.
Przetargi
2024-01-12
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Marii Konopnickiej 14 stanowiącej własność Miasta Słupska.
Przetargi
2024-01-12
25-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-01-12
31-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-01-12
Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie decyzji ZRID.
Dokumenty
2024-01-12
Uchwała Nr 018/p213/D/I/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2024 r.
Dokumenty
2024-01-12
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 23 „Promyczek” w Słupsku
Przetargi
2024-01-12
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stanu ludności poszczególnych ulic Miasta Słupska na dzień 31.12.2023 r.
Dokumenty
2024-01-12
1027-23
Zarządzenia Prezydenta
2024-01-12
Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Frąckowskiego 15 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Kontrole
2024-01-12
stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Praca
2024-01-11
893-23
Zarządzenia Prezydenta
2024-01-11
Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Kontrole
2024-01-11
22-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-01-11

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek