Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie lub powierzenie w 2024 r. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonej na działanie czynników ryzyka – wypoczynek stacjonarny i poza miejscem zamieszkania.
Ogłoszenia
2024-07-09
Propozycja nadania nazwy „Błękitna” ulicy
Dokumenty
2024-07-09
3 Maja/ Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie
Dokumenty
2024-07-09
524-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-07-09
21
Interpelacje Radnych
2024-07-09
530-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-07-09
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ul. S. Małachowskiego w obrębie nr 0006 Miasta Słupska
Przetargi
2024-07-09
Zaproszenie do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych na 2024 rok
Ogłoszenia
2024-07-09
I pisemny przetarg ograniczony na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Towarowej 10.
Przetargi
2024-07-08
502-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-07-08
stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Praca
2024-07-08
20
Interpelacje Radnych
2024-07-08
523-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-07-08
Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Frąckowskiego 15 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Kontrole
2024-07-08
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie opinii o wysokości stawki czynszu dzierżawnego
Ogłoszenia
2024-07-08
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie opinii o wysokości stawki czynszu dzierżawnego
Ogłoszenia
2024-07-08
stanowisko ds. partycypacji społecznej i Centrum wiedzy o rewitalizacji w Referacie Rewitalizacji – Biuro Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami
Praca
2024-07-05
522-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-07-05
19
Interpelacje Radnych
2024-07-05
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku
Przetargi
2024-07-05

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek