Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dn. 15 lutego 2024 roku
Dokumenty
2024-02-19
120-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-02-19
126-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-02-19
343
Interpelacje Radnych
2024-02-19
105
Interpelacje Radnych
2024-02-19
PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA 2024 r. Aktualizacja – luty
Dokumenty
2024-02-19
Druk Nr 69/11
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2024-02-19
Katarzyna Bieszczad
Oświadczenie majątkowe
2024-02-19
Dostęp do programu do obsługi procesu naboru przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, powiązanego z systemem ewidencji dzieci/uczniów spełniających obowiązek szkolny i nauki
Przetargi
2024-02-19
180. "Kwartał Milenium" - Uchwała Nr LXVIII/957/24
Dokumenty
2024-02-19
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwartał Milenium” w Słupsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze
Ogłoszenia
2024-02-19
131-24
Zarządzenia Prezydenta
2024-02-16
stanowisko ds. informatycznych – Administrator Systemów Informatycznych w Referacie Informatycznym w Wydziale Administracyjno-Technicznym
Praca
2024-02-16
Druk Nr 69/8
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2024-02-16
Druk Nr 69/9
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2024-02-16
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Szpilewskiego”
Dokumenty
2024-02-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Szpilewskiego”
Dokumenty
2024-02-16
Informacje o Jednostce Organizacyjnej
Trzy Fale Sp. z o.o.
2024-02-16
Informacje o Jednostce Organizacyjnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o
2024-02-16
Informacje o Jednostce Organizacyjnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
2024-02-16

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek