Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w Klubie Strzeleckim "Gryf Słupski" przez pracowników biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA Marta Makuch
Data wytworzenia:
28 października 2021
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
8 grudnia 2021
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA Marta Makuch
Data wytworzenia:
28 października 2021
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
8 grudnia 2021

Kontrola przeprowadzona przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w Urzędzie Miejskim w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
pracownicy RIO
Data wytworzenia:
30 listopada 2021
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
7 grudnia 2021
Informację zaktualizował:
Joanna Kulikowska
Data aktualizacji:
3 czerwca 2022
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
pracownicy RIO
Data wytworzenia:
30 listopada 2021
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
7 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Pani Luiza Budner - Iwanicka - Prezes Regionalnej Obrachunkowej w Gdańsku
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
28 stycznia 2022
Nazwa pliku:
zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2022
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
10 marca 2022
Nazwa pliku:
odpowiedż na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2022
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
10 marca 2022
Nazwa pliku:
Uchwała RIO
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Luiza Budner-Iwanicka
Data wytworzenia:
4 marca 2022
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
3 czerwca 2022

Kontrola przeprowadzona w Anglojęzycznym Przedszkolu Prywatnym "Zielona Dolina" w Słupsku przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Adrianna Pawińska Renata Papuga
Data wytworzenia:
18 listopada 2021
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
25 listopada 2021
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Adrianna Pawińska Renata Papuga
Data wytworzenia:
18 listopada 2021
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
25 listopada 2021

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2021 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Schiefelbein - podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
23 listopada 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
10 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Schiefelbein -podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
23 listopada 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
10 stycznia 2022

Kontrola przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z dnia od 9 listopada do 29 listopada2021 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Dagmara Szymańska podinspektor, Sylwia Szmydt-Furman podinspektor, Refaratu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Data wytworzenia:
29 listopada 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
10 stycznia 2022
Informację zaktualizował:
Dagmara Szymańska
Data aktualizacji:
17 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Protokól z kontroli Nr 3/2021
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Dagmara Szymańska podinspektor, Sylwia Szmydt-Furman podinspektor, Refaratu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Data wytworzenia:
29 stycznia 2022
Informację opublikował:
Dagmara Szymańska
Data publikacji:
17 stycznia 2022

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w SP 9 w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
28 października 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
28 października 2021
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
28 października 2021
Nazwa pliku:
zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 września 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
28 października 2021
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Paweł Dajer - Dyrektor SP 9
Data wytworzenia:
20 października 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
28 października 2021

Kontrola przeprowadzona przez pracownika ZAWiK w Policealnej Szkole Medycznej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
8 października 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 października 2021
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
8 października 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 października 2021

Kontrola przeprowadzona w "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kontrola przeprowadzona w "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w terminie 24-28.09.2021 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Józef Malec podinspektor, Izabella Żurawska inspektor Referatu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
29 września 2021
Informację opublikował:
Józef OFF_Malec
Data publikacji:
18 października 2021
Nazwa pliku:
Protokół Kontroli Nr 1/2021
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Józef Malec podinspektor, Izabella Żurawska inspektor Referatu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
29 września 2021
Informację opublikował:
Józef OFF_Malec
Data publikacji:
18 października 2021

Dokumentacja z kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku w 2021 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
NIK
Data wytworzenia:
5 października 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
7 października 2021
Informację zaktualizował:
Katarzyna Zabawa
Data aktualizacji:
30 listopada 2021
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrone z 16.06.2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
NIK
Data wytworzenia:
16 września 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
7 października 2021
Nazwa pliku:
zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 lipca 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
7 października 2021
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrone z 09.09.2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
NIK
Data wytworzenia:
9 września 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
7 października 2021
Nazwa pliku:
Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygajacej w Najwyższej Izbie Kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
NIK
Data wytworzenia:
10 września 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
7 października 2021
Nazwa pliku:
pismo NIK w sprawie realizacji zaleceń zmienionych uchwałą Komisji Rozstrzygajacej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
NIK
Data wytworzenia:
19 października 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 listopada 2021
Nazwa pliku:
Odpowiedź Prezydenta Miasta Słupksa w sprawie realiacji zaleceń NIK
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 listopada 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 listopada 2021

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. dr med. Kazimierza Frąckowskiego 15 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
29 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 października 2021
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
29 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 października 2021

Kontrola przeprowadzona w klubie dziecięcym "Edulandia", "Edulandia II" i "Edulandia III" i w miejscu sprawowania opieki przez dziennych przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
28 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 października 2021
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
28 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 października 2021

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
26 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 października 2021
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
26 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 października 2021

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
9 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 października 2021
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
9 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 października 2021

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
27 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 października 2021
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
27 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 października 2021

Kontrola przeprowadzona w Niepublicznym Przedszkolu "Miś" w Słupsku przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak - Dyrektor Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
9 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
27 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak - Dyrektor Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
9 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
27 sierpnia 2021

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o .o. z siedzibą w Słupsku, przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Maciej Papuga
Data publikacji:
23 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Maciej Papuga
Data publikacji:
23 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Maciej Papuga
Data publikacji:
23 sierpnia 2021

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
12 lipca 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
12 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
12 lipca 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
12 sierpnia 2021

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Technikum TEB Edukacja w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
15 lipca 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
12 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
15 lipca 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
12 sierpnia 2021

Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu "Tulinek" oraz żłobkach Centrum dziecka "Tulinek" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak - Dyrektor Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
30 czerwca 2021
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
26 lipca 2021
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak - Dyrektor Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
30 czerwca 2021
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
26 lipca 2021

Kontrola przeprowadzona w żłobku Centrum dziecka "Tulinek" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejksiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
9 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
22 lipca 2021
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
9 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
22 lipca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek