Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

263-24

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Naprawskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
263-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

262-24

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 "Zamek Skarbów" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
262-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

261-24

w sprawie udzielenia Pani Annie Pączek pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
261-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

260-24

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
260-24
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 - edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

259-24

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
259-24
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 - edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

258-24

w sprawie powierzenia Pani Aldonie Pląsce stanowiska dyrektora Zespołu Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
258-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

257-24

w sprawie powierzenia Pani Jolancie Banaszkiewicz stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
257-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

256-24

w sprawie powierzenia Panu Mariuszowi Domańskiemu stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
256-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

255-24

w sprawie powierzenia Pani Annie Pączek stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
255-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

254-24

w sprawie powierzenia Pani Marcie Dyjas stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
254-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

253-24

w sprawie powierzenia Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 "Zamek Skarbów" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
253-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

252-24

w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Naprawskiej stanowiska Przedszkola Miejskiego nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
252-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

251-24

w sprawie powierzenia Pani Beacie Wojteckiej stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
251-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

250-24

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
5 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
250-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
5 kwietnia 2024

249-24

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 914/BM/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie jednostkowych sprawozdań finansowych samorządowych jednostek budżetowych
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
249-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024

248-24

w sprawie zmian w planie wydatków Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
248-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
12 kwietnia 2024

247-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Kinga Węgrzyńska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
247-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Kinga Węgrzyńska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Kinga Węgrzyńska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024

246-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Kinga Węgrzyńska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
246-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Kinga Węgrzyńska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Kinga Węgrzyńska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024

245-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Kinga Węgrzyńska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
245-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Kinga Węgrzyńska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Kinga Węgrzyńska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024

244-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupska położonej przy ul. Jana Kilińskiego 18 w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
4 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
244-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
4 kwietnia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek