Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
4041Czyszczenie flag.Pralnia TEXI, Słupsk200,00 zł23.05.201723.05.2017
31.05.2017
RZP.2600-6.201.2017
4040Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynków V LO przy ul. Deotymy 15 a w Słupsku, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" Żydowo978 465,00 zł23.05.201723.05.2017
30.10.2017
12/I/271-08.I/2017
4039Realizacja zadania publicznego pod tytułem "WZNIEŚ SIĘ PONAD BARIERY"Integracyjny Klub Sportowy "ZRYW"13 000,00 zł22.05.20171.06.2017
31.10.2017
72/ZiSS/2017
40381.Świadczeniu usług holowania pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Miasta Słupska
2.Świadczeniu usługi przechowywania pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu na terenie Miasta Słupska oraz ich demontażu.
ADKONIS Oliver Adkonis125 000,00 zł19.05.201719.05.2017
31.12.2017
SM 2/2017
4037Weryfikacja i sprawdzenie poprawności wykonania projektu nagłośnienia i akustyki areny projektowanej hali sportowej, zadanie pn. Budowa hali sportowejAgencja Promocyjno-Usługowa Voldemort Media Słupsk4 300,00 zł17.05.201717.05.2017
31.05.2017
13/I/271-15/2017
4036Przekazanie przez Powiat Słupski dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku środków finansowych w wysokości 20 000 zł na współfinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku - wykonanie dokumentacji projektowejKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej20 00015.05.201715.05.2017
31.12.2017
ZKO/5521/5/2017
4035Zakup wody mineralnej na potrzeby ćwiczenia obronnego "SŁUPIA-2017".Jeronimo Martins Polska S.A. - sklep Biedonka, Słupsk200,00 zł13.05.201713.05.2017
31.05.2017
RZP.2600-6.173.2017
4034Udział pracownika Wydziału Edukacji UM w Słupsku w szkoleniu pn. ,,Prawo pracy w szkole po reformie oświaty na wzorach dokumentów".Verte, ul. 1 Maja 3A/6, Trzebnica310,00 zł12.05.201719.05.201739/2017
4033Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego w MCK-u, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówNeptun EKO Rumia2 398,50 zł11.05.201711.05.2017
8.06.2017
11/I/271-06/2017
4032Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Kręgle -graj z nami – VI edycja".Stowarzyszenie "Arcus"12 270,00 zł5.05.20171.05.2017
31.10.2017
67/ZiSS/2017
4031Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Terapia – szansą osób niepełnosprawnych 6".Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Wiatraczek"26 000,00 zł5.05.20171.04.2017
31.10.2017
66/ZiSS/2017
4030Udział 2 pracowników Referatu Egzekucji Wydziału Podatków lokalnych i Zarządzania Należnościami w szkoleniu pn. ,,Problemy egzekucji administracyjnej w praktyce (...)".Uniwersytet Łódzki, ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź1,20 zł5.05.201710.05.2017
11.05.2017
38/2017
4029Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Bądź sprawna".Słupskie Stowarzyszenie "Amazonka"5 000,00 zł4.05.20174.05.2017
31.10.2017
68/ZiSS/2017
4028Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Niemożliwe uczynić możliwym - sezon III"Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku38 000,00 zł4.05.20173.04.2017
31.10.2017
69/ZiSS/2017
4027Świadczenie usług serwisu i bieżącej konserwacji Systemu KSAT2000iCOIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice261 252,00 zł28.04.20171.05.2017
30.04.2018
RZP.49/2017
4026Świadczenie usług serwisu Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów MdokCOIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice47 187,72 zł28.04.20171.05.2017
30.04.2018
RZP.48/2017
4025Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 1, 2, 3,
4 Miasta Słupska w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych działek, budynków,
lokali, użytków gruntowych, weryfikacji atrybutów punktów granicznych wraz
z przygotowaniem plików wsadowych do zasilenia bazy danych prowadzonej
w systemie EWID 2007.
Konsorcjum Firm: Geopartner Geomatics, Geopartner; Gdańsk79 000,00 zł28.04.201728.04.2017
1.12.2017
RZP.45/2017
4024Przekazanie przez Miasto Słupsk środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. "Tak jest bezpieczniej - Z nami bezpieczniej".Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"10 000,0028.04.201728.04.2017
31.12.2021
10/RBiZK/2017
4023Przekazanie przez Miasto Słupsk środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. Prewencja ale inaczej".Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"15 000,0028.04.201728.04.2017
31.12.2021
9/RBiZK/2017
4022Udział pracownika Wydziału Organizacji Urzędu UM w Słupsku w XIV Zjeździe Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia archiwistów Polskich - Kalisz 1-3.06.br.Sekcja Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich450,00 zł27.04.20171.06.2017
3.06.2017
44/2017

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek