Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
8322aneksSłupski Ośrodek Kultury26.05.202226.05.2022
30.06.2022
aneks nr 1 13/WiP/DK/2022
8321aneks do umowy nr SM-I.2600.20.2020 z dnia 31.07.2020 na serwis i konserwację kamer monitoringu wizyjnegoSystemy Dawid Krętkowski, ul. Krasińskiego 1, 76-200 Słupsk1 400,00 zł25.05.202225.05.2022
31.12.2022
1/SM/2022
8320Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-UstkaStowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner ul. Zamkowa 3a, 43-400 Cieszyn23 739,00 zł23.05.202223.05.2022
31.07.2022
ZF/3/2022
8319aneks umowy 2/wip/dk/2022Słupski Ośrodek Kultury25 000,00 zł19.05.20221.04.2022
31.12.2022
aneks nr 1 2/WiP/DK/2022
8318Prognoza finansowa do mpzp "BAŁTYCKA"Wycena Nieruchomości Barbara Świdurska3 400,00 zł19.05.202219.05.2022
20.06.2022
7/PP/2022
8317Realizacja zadania publicznego pn.Stop nałogom i patologiom poprzez sport z UKS Byki Słupsk.Uczniowki Klub Sportowy Byki Słupsk13 460,00 zł19.05.20221.06.2022
30.12.2022
26/ZiSS/2022
8316Realizacja zadania publicznego pn. Bądź ponad - Program podnoszący umiejętności wychowawcze rodziców.Fundacja Ponad, Globino15 000,00 zł19.05.20221.07.2022
31.10.2022
30/ZiSS/2022
8315Realizacja zadania publicznego pn. poMOC.Fundacja Indygo, Spółdzielnia Socjalna Remedium, Słupsk100 000,00 zł19.05.20222.05.2022
31.12.2022
25/ZiSS/2022
8314Realizacja zadania publicznego pn. Nowy Ja.Stowarzyszenie MONAR, Słupsk8 000,00 zł19.05.20221.07.2022
31.12.2022
27/ZiSS/2022
8313Realizacja warsztatów teatralno - dramowych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Słupsku.Teatr STOP, Koszalin5 000,00 zł19.05.202216.05.2022
24.06.2022
29/ZiSS/2022
8312Cyfryzacja powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego.Geopartner Geomatics Sp. z o.o. w Gdańsku128 100,00 zł19.05.202219.05.2022
30.11.2022
GK/1/2022
8311ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnejTUW PZUW259 000,00 zł18.05.202219.05.2022
18.05.2023
polisa nr AN3 00F50014
8310ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzykTUW PZUW310 720,00 zł18.05.202219.05.2022
18.05.2023
polisa nr AM6 00F50013
8309Przekazanie przez Miasto Słupsk środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. Prewencja ale inaczej".Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"15 000,00 zł16.05.20221.04.2022
31.12.2024
39/BiZK/2022
8308Częściowe dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej60 000,00 zł16.05.202216.05.2022
30.11.2022
FW/1/2022
8307Szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji.WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk590,00 zł12.05.202212.05.2022GKiOŚ.ROŚ.2403.5.2022.MM
8306Dotacja do zadania pn.: "Open Schron & HIP HOP JAM"Pomorskie Towarzystwo Muzyczne Makrofon54 320,00 zł11.05.202222.05.2022
31.12.2022
WiP.3037.2.4.2022
8305Dotacja do zadania pn.: "Lato na Nowobramskiej"Fundacja Razem, Słupsk ul. Gdyńska 11461 430,00 zł11.05.202215.05.2022
30.09.2022
WiP.3037.8.2022
8304Dotacja do zadania pn: "39. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej"Słupskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne, ul. Jaracza 6, Słupsk30 000,00 zł10.05.202210.05.2022
31.10.2022
WiP.3037.3.5.2022
8303Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie badań profilaktycznych pracowników oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miejskiego w Słupsku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 z późn. zm.), ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. Z 2020 r., poz. 2213).SPMZOZ Słupsk55 000,00 zł10.05.202210.05.2022
10.05.2023
1-MP-BHP-2022

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek