Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
5728Przedmiot umowy dotyczy realizacji zadania w zakresie prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży Schron w Słupsku.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku22 000,00 zł15.01.20193.01.2019
19.12.2019
6/PA/2019
5727Zwiększenie wartości zadania o kwotę 21 525 zł tj do kwoty 1 096 525 zł o wykonanie robót dodatkowych - Zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków -wzmocnienie konstrukcji dachu i ścian Przedszkola Miejskiego nr 24P.U.B. ALMAR Ustkazmiana wysokości wynagrodzenia14.01.2019czas nieokreślonyAneks nr 1 do umowy nr ZP.89/2018
5726Udział w szkoleniu ,,Realizacja podatków i opłat lokalnych w 2019 r. - praktyczne problemy wymiaru i poboru" pracowników Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami UM w Słupsku.Ośrodek Szkoleniowy wydawnictwa TAXXPRESS Al. Stanów zjednoczonych 51 lik. 517 w Warszawie878,00 zł14.01.201918.01.20194/2019
5725Zwiększenie wynagrodzenia o 21.000,00 zł za wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu i ścian Przedszkola Miejskiego nr 25 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1MTD BUDOWNICTWO S.C. Słupskzwiększenie wartości wynagrodzenia14.01.2019czas nieokreślonyAneks nr 1 do umowy Nr ZP.90/2018
5724Naprawa uszkodzonych opon,wymiana opon bez felg oraz felgami zima-lato, lato -zima, wymiana wentylów w czterech pojazdach służbowych Straży Miejskiej"Auto-Fast" s.c, Szczecińska 113A, Słupsk1 085,00 zł10.01.201910.01.2019
31.12.2019
SM-II.2600.3.2019
5723Udział w szkoleniu ,,Dotacje oświatowe na 2019 rok - najnowsze zmiany, obliczanie wysokości i zasad wykorzystania dotacji" pracowników Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli UM w Słupsku.Regionalne Centrum Eddukacji Samorządowej ul. Graniczna 16A/4 Lublin760,00 zł8.01.201924.01.20198/2019
5722W aneksie nr 2 omyłkowo wpisano datę wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu o wykonania prac ogólnobudowlanych jako 20.08.2018 r. zamiast 26.10.2018 r., zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1P.U.B. ALMAR Ustkabłędny zapis w aneksie nr 28.01.2019czas nieokreślonyAneks nr 3 do umowy nr ZP.44/2018
5721Udział w szkoleniu pn. ,,Pomoc publiczna przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zgodnie z najnowszą ustawą" pracowników wydziału zarządzania Nieruchomościami i Biznesu UM w Słupsku.WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk Al. Jerozolimskie 125/127 Warszawa1 180,00 zł7.01.201922.01.20198/2019
5720Udział w szkoleniu ,,Przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - nowelizacja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r." pracownika Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu UM w Słupsku.WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk Al. Jerozolimskie 125/127 Warszawa590,00 zł7.01.201921.01.20197/2019
5719Udział w szkoleniu pn. ,,Udostępnianie danych z ewidencji ludności - zmiany od dnia 01.01.2019 r. E-dowód - 01.03.2019 r. Nowe zadania do realizacji w aplikacji Źródło od 01.05.2019 r." pracowników Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Słupsku.Firma Szkoleniowa BB Bartosz Bronowicki ul. Parafialna 67B/10 Wrocław698,00 zł7.01.201921.01.20196/2019
5718Odnowienie zestawu z podpisem kwalifikowanym + zakup zestawu z podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanymKrajowa Izba Rozliczeniowa S.A.623,61 zł4.01.2019czas nieokreślonyAT.RI.II.2600.1.2019
5717Sprzedaż oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu: stanowiska dydaktyczne mechaniki pojazdowej cz. II - ZSMiL, zadanie pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w SłupskuAMS SOLUTIONS Pokrówka88 200,00 zł4.01.20194.01.2019
1.03.2019
ZP.5/2019
5716Obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów - Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.dane osobowe wyłączone3 600,00 zł2.01.20192.01.2019
31.12.2019
USC.1.2019
5715Obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów - Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.dane osobowe wyłączone3 600,00 zł2.01.20192.01.2019
31.12.2019
USC.2.2019
5714aneks do umowy SM-II.2600.67.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. z powodu zmiany adresu siedziby wykonawcyCentrum Badań Środowiska, SORBCHEM, ul. Kokotek 4, 41-700 Ruda Śląska2.01.20191.01.2019
31.12.2020
Aneks nr 1/2019
5713Usługa niszczenia dokumentów.DOKUMENTA Słupsk23 370,00 zł2.01.20192.01.2019
31.12.2019
AT.1/2019
5712Dostawa prasy "Głos Pomorza"GARMOND PRESS SPÓLKA AKCYJNA31.12.201831.12.2018
31.12.2019
AT.36/2018
5711udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnejAleksandra Pieczul20 016,00 zł31.12.20181.01.2019
31.12.2019
Umowa z dnia 31 grudnia 2018 r.
5710udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnejBartłomiej Głowala20 016,00 zł31.12.20181.01.2019
31.12.2019
Umowa z dnia 31 grudnia 2018 r.
5709udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnejKarolina Sieciechowicz20 016,00 zł31.12.20181.01.2019
31.12.2019
Umowa z dnia 31 grudnia 2018 r.

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek