Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

202-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
202-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 marca 2024

201-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
201-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
21 marca 2024

200-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
200-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 marca 2024

199-24

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
199-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
załącznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 marca 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 marca 2024

198-24

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska – kadencja 2024-2026
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2024
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
21 marca 2024
Nazwa pliku:
198-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2024
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
21 marca 2024

197-24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2024 roku zadania publicznego pod nazwą "Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" polegającego na organizacji wydarzenia integrującego osoby z niepełnosprawnościami i mieszkańców miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2024
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
20 marca 2024
Nazwa pliku:
197-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2024
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
20 marca 2024
Nazwa pliku:
Ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2024
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
20 marca 2024
Nazwa pliku:
Karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2024
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
20 marca 2024
Nazwa pliku:
Karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 marca 2024
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
20 marca 2024

196-24

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Trederowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w celu wyłonienia partnerów i aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach naboru wniosków nr FERS.05.17-IZ.00-001/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet V Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 14.03.2024 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
19 marca 2024
Nazwa pliku:
196-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
19 marca 2024

195-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowane działki nr 327/5 i nr 328/32 położone przy ulicy Wiśniowej stanowiące własność miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
19 marca 2024
Nazwa pliku:
195-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
19 marca 2024

194-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej działki nr 328/22 stanowiącej własność miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Klonowej oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
19 marca 2024
Nazwa pliku:
194-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
19 marca 2024

193-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
19 marca 2024
Nazwa pliku:
193-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
19 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
19 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
19 marca 2024

192-24

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 180/E/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na dyrektorów: Przedszkola Miejskiego nr 6 w Słupsku, Przedszkola Miejskiego nr 7 „Kolorowe Kredki” w Słupsku, Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 „Zamek Skarbów” w Słupsku, Przedszkola Miejskiego nr 31 „Bajkowa Kraina” w Słupsku, Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupsku, Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 marca 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
18 marca 2024
Nazwa pliku:
192-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 marca 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
18 marca 2024

191-24

W sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac geodezyjnych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2024
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
18 marca 2024
Nazwa pliku:
zarządzenie
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 marca 2024
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
18 marca 2024

190-24

w sprawie zmian w planie wydatków Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
28 marca 2024
Nazwa pliku:
190-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 marca 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
28 marca 2024

189-2024

w sprawie ustalenia regulaminu konkursu plastyczno-graficznego na zaprojektowanie maskotki członka słupskiej EkoEkipy (EE) pn.: „Wodny bohater” oraz powołania komisji konkursowej do jego rozstrzygnięcia.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
18 marca 2024
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 189/GKiOŚ/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
18 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik do Zarządzenia - REGULAMIN
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
18 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik do Regulaminu - Druk Rodzica
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
18 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik do Regulaminu - Oświadczenie uczestnika (powyżej 16 roku życia)
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
18 marca 2024

188-24

w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
18 marca 2024
Nazwa pliku:
188-24
Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
18 marca 2024

187-24

w sprawie ustalenia opisu Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
18 marca 2024
Nazwa pliku:
187-24
Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
18 marca 2024

186-24

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
18 marca 2024
Nazwa pliku:
186-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
18 marca 2024

185-24

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 2024 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 marca 2024
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
14 marca 2024
Nazwa pliku:
185-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 marca 2024
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
14 marca 2024

184-24

w sprawie powołania Zespołu kontrolującego, o którym mowa w § 2 ust. 6 porozumienia z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
11 marca 2024
Nazwa pliku:
184-24
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
11 marca 2024

183-24

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 marca 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
14 marca 2024
Nazwa pliku:
183-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 marca 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
14 marca 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek