Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

331-23

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
331-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
8 maja 2023

330-23

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 318.256,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
28 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
330-23
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
28 kwietnia 2023

329-23

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 44.428,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
28 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
329-23
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
28 kwietnia 2023

328-23

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Słupski program przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023 - 2027”

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
328-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Regulamin pracy komisji
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Deklaracja bezstronności
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Karta oceny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 kwietnia 2023

327-23

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Cyganek pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
327-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023

326-23

w sprawie udzielenia Pani Dorocie Kamińskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
326-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023

325-23

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Marcinowicz pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
325-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023

324-23

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Nosewiczowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
324-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023

323-23

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Maruszakowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
323-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023

322-23

w sprawie powierzenia Pani Dorocie Kamińskiej stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
322-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023

321-23

w sprawie powierzenia Panu Wiesławowi Maruszakowi stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
321-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023

320-23

w sprawie powierzenia Panu Rafałowi Nosewiczowi stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
320-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023

319-23

w sprawie powierzenia Pani Agnieszce Cyganek stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 "Świat Fantazji"
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
319-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023

318-23

w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Marcinowicz stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
318-23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
6 maja 2023

317-23

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
317-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
8 maja 2023

316-23

w sprawie zatwierdzenia regulaminu kampanii "Mobi Szkoła"
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
316-23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 - Regulamin
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
26 kwietnia 2023

315-23

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
315-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
26 kwietnia 2023

313-23

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 77.136,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
25 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
313-23
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
25 kwietnia 2023

312-23

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na powierzenie wykonania w 2023 r. zadania publicznego w zakresie działalności sportowej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska-Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
21 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
312-23
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska-Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
21 kwietnia 2023

311-23

w sprawie zmiany zarządzenia nr 962/WIP/2022 Prezydenta Miasta Słupska w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2023 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka -Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
21 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
zarządzenie 311/WIP/2023
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka -Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
21 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka -Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
21 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek