Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

352-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023
Nazwa pliku:
352-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023

351-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023
Nazwa pliku:
351-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023

350-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023
Nazwa pliku:
350-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
10 maja 2023

349-23

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego 8 – Ogrodowa 7 stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
10 maja 2023
Nazwa pliku:
349-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
10 maja 2023

348-23

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 730/Ks/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Słupsk i Jego jednostki budżetowe.
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
9 maja 2023
Nazwa pliku:
348-23
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
9 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
9 maja 2023

347-23

w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie Miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
9 maja 2023
Nazwa pliku:
347-23
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
9 maja 2023

346-23

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
9 maja 2023
Nazwa pliku:
346-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
9 maja 2023

345-23

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/ZF/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Monika Hanuszewicz
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Monika Hanuszewicz
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Monika Hanuszewicz
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Monika Hanuszewicz
Data publikacji:
8 maja 2023

344-23

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu oraz powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku”

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
344-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
9 maja 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
8 maja 2023

343-23

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zasępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
343-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zasępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
8 maja 2023

342-23

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
12 maja 2023
Nazwa pliku:
342-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 maja 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
12 maja 2023

341-23

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu polityki społecznej dotyczącego prowadzenia mieszkania
chronionego treningowego przeznaczonego dla pięciu bezdomnych kobiet z terenu miasta Słupska, w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
341-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o konkursie
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
Karta Oceny Formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
Karta Oceny Merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
6 maja 2023

340-23

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu polityki społecznej dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego treningowego przeznaczonego dla pięciu bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Słupska, w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
340-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o konkursie
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
Karta Oceny Formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
6 maja 2023
Nazwa pliku:
Karta Oceny Merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
6 maja 2023

339-23

w sprawie zmian w planie wydatków Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
339-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 maja 2023
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
8 maja 2023

337-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
337-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
4 maja 2023

336-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
336-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
4 maja 2023

335-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
335-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023

334-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
334-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023

333-23

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
333-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
4 maja 2023

332-23

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/ZF/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
28 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
323-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
28 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - Lista podstawowa Wnioskodawców kwalifikujących się do udzielenia w 2023 roku dotacji w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
28 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 - Lista rezerwowa Wnioskodawców kwalifikujących się do udzielenia w 2023 roku dotacji w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
28 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek